Usługi BHP

gaśnicaFirma BHP Servis oferuje Państwu kompleksowe usługi BHP. Zapewniamy doradztwo w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz duży wybór przedmiotowych szkoleń przeprowadzanych przez wysokiej klasy fachowców z wieloletnim doświadczeniem w branży. Opracowujemy instrukcje BHP, przeprowadzamy ocenę ryzyka zawodowego, a także wykonujemy audyty. Nasi specjaliści świadczą usługi stałego nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy w firmach, pełniąc funkcję służby BHP. Dzięki temu nasi klienci mogą skupić się na innych, równie ważnych dla funkcjonowania i rozwoju firmy, obszarach.

 

Zadania, jakie realizujemy w ramach służby BHP

Służba BHP realizuje różnorodne zadania, których charakter wynika przede wszystkim ze specyfiki danej branży. Możemy je jednak podzielić na 3 główne obszary. Są nimi:

  • profilaktyka ogólna – a więc różne działania zapobiegawcze, m.in. wdrażanie i kontrolowanie strategii BHP w zakładzie pracy, opiniowanie instrukcji BHP – które dotyczą pracy na konkretnych stanowiskach, edukowanie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • nadzór nad stanem bezpieczeństwa oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP w miejscu pracy – składają się na niego m.in.: sporządzanie dokładnych analiz stanu bezpieczeństwa uwzględniających inwestycje (techniczne, organizacyjne), które przyczyniłyby się do jego zwiększenia; ocena nowych inwestycji w firmie pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy; udział w procedurze oddawania do użytku obiektów z nowymi stanowiskami pracy, urządzeniami, maszynami – zatwierdzanie ich pod względem zgodności z przepisami i zasadami BHP; ocena ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk pracy;
  • współpraca z pracodawcą oraz zewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie BHP – zaliczamy do niej m.in.: prowadzenie dokumentacji uwzględniającej wyniki pomiarów czynników szkodliwych, chorób zawodowych zdiagnozowanych wśród pracowników czy stwierdzonych wypadków przy pracy; ponadto przekazywanie informacji pracodawcy o zagrożeniach dla bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz o zaleceniach dotyczących ich usunięcia; wszelkiego rodzaju doradztwo w obszarze realizacji przepisów i zasad BHP oraz organizacji pracy na poszczególnych stanowiskach.

To jedynie ramowy zakres działań, jakie podejmujemy w firmach jako służba BHP. Każda branża ma swoje warunki i środowisko wykonywania zadań zawodowych. Dlatego każdą współpracę poprzedzamy ich dokładną analizą, aby w jak największym stopniu dopasować usługi do oczekiwań naszych klientów.

 

Usługi w zakresie BHP dostosowane do potrzeb klientów

Naszą ofertę oraz wycenę świadczonych przez nas usług w zakresie BHP przygotowujemy indywidualnie po zapoznaniu się z potrzebami i oczekiwaniami klienta. Bierzemy pod uwagę specyfikę danej branży, profil firmy wraz z liczbą i rodzajami stanowisk pracy oraz zagrożeniami wynikającymi z obowiązków zawodowych pracowników.

Gotowi jesteśmy również reagować doraźnie w ramach jednorazowej usługi, np. przygotowując ocenę ryzyka zawodowego, przeprowadzając audyt, a także doradzając i przygotowując procedury, które pomogą zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty – szczególnie jeśli nie macie Państwo czasu, wystarczającej wiedzy, uprawnień czy doświadczenia w zakresie procedur BHP.

 

kobiety w kamizelkach

Obsługa BHP firm

instrukcja bhp

Przygotowanie instrukcji BHP

spotkanie

Ocena Ryzyka Zawodowego