Szkolenie BHP – Komorniki

Organizujemy szkolenie BHP w Komornikach i pobliskich miejscowościach. Odbywa się ono m.in. w języku polskim. Warto dodać, że szkolenia BHP dotyczą również osób, które podjęły zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych (umowy zlecenie i umowy o dzieło). Podlegają one przepisom Kodeksu cywilnego, nie zaś Kodeksu pracy. Obowiązek odbycia takich szkoleń spoczywa również na praktykantach oraz osobach, które przyuczają się do wykonywania określonej pracy.

Realizujemy również szkolenia BHP po ukraińsku w Komornikach.

Odpowiadamy na potrzeby pracodawców, którzy zatrudniają naszych sąsiadów z Ukrainy i chcą zapewnić im odpowiednie przygotowanie do wykonywania obowiązków zawodowych.
Dbamy o to, aby szkolenia były dla nich zarówno w pełni zrozumiałe, jak i atrakcyjne. Zdajemy sobie sprawę, że duża liczba pracowników zza naszej wschodniej granicy podjęła i będzie podejmować pracę w nowych dla siebie branżach. Dlatego poznanie ich specyfiki i potencjalnych zagrożeń związanych z warunkami zatrudnienia – w ojczystym języku – ma ogromne znaczenie.

 

Szkolenie wstępne w Komornikach

Przeprowadzamy szkolenie wstępne w Komornikach i okolicznych miejscowościach. Stanowi ono niezbędny element przygotowania nowego pracownika do podjęcia obowiązków na określonym stanowisku. Szkolenie wstępne (zarówno instruktaż ogólny, jak i instruktaż stanowiskowy) musi być potwierdzone stosownym zaświadczeniem, które powinno znaleźć się w aktach osobowych pracownika.

Organizujemy również szkolenia okresowe, w tym szkolenie okresowe w Swarzędzu i okolicach. Tego typu szkolenia, przeprowadzane już w trakcie zatrudnienia, odgrywają równie istotną rolę w zakresie profilaktyki wypadków przy pracy. Zapobiegają również negatywnym skutkom ekonomicznym dla pracodawcy oraz zdrowotnym dla osoby zatrudnionej. Mają m.in. na celu przeciwdziałanie urazom czy chorobom zawodowym, które mogą być efektem kontaktu z czynnikami szkodliwymi, uciążliwymi oraz niebezpiecznymi w miejscu pracy.

Dodajmy, że ten rodzaj szkolenia, powinien zakończyć się egzaminem, którego pozytywny wynik skutkuje wydaniem zaświadczenia, które także powinno znaleźć się w aktach osobowych pracownika.

Zapraszamy do kontaktu – jesteśmy do Państwa dyspozycji i chętnie odpowiemy na pytania dotyczące naszej oferty. Współpraca z naszą firmą to gwarancja rzetelności, indywidualnego podejścia oraz doświadczonej kadry, która przekazuje treści w sposób czytelny oraz interesujący.