Szkolenie BHP – Swarzędz

Szkolenie BHP w Swarzędzu i okolicznych miejscowościach odbywa się m.in. w języku polskim. Szkoleniu BHP podlegają zarówno pracownicy, jak i pracodawca. Pracodawca ma obowiązek pokryć koszty szkolenia oraz umożliwić jego realizację w godzinach pracy. Odpowiada on za regularną organizację szkoleń BHP, zapoznawanie pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawanie instrukcji stanowiskowych związanych z BHP. Zadania te może oczywiście powierzyć specjalistom z zakresu BHP, np. naszej firmie.

Łatwo się domyślić, że zwłaszcza w przypadku zatrudnienia pracownika na stanowisku robotniczym w firmie produkcyjnej, gdzie warunkom pracy mogą towarzyszyć czynniki niebezpieczne, rola szkolenia BHP jest wręcz nieoceniona. Tak samo jak realizacja szkolenia w języku ojczystym pracownika. Dlatego przeprowadzamy także szkolenia BHP po ukraińsku w Swarzędzu i okolicznych miejscowościach. Zależy nam na tym, aby pracownicy zza wschodniej granicy w pełni zrozumieli jego treści.

Na pracodawcy spoczywa bardzo duża odpowiedzialność w zakresie ochrony zdrowia i życia pracowników. Trzeba jednak podkreślić, że za znaczące złamanie przepisów i zasad BHP pracodawca może ukarać pracownika poprzez rozwiązanie z nim umowy, nawet bez zachowania okresu wypowiedzenia. Zatem każdy pracownik również ponosi ogromną odpowiedzialność – m.in. za przestrzeganie przepisów i zasad BHP.

 

Szkolenie okresowe w Swarzędzu

Bezpieczeństwo i higiena pracy to dziedzina, która nas pasjonuje i w ramach której systematycznie aktualizujemy wiedzę. Dzięki temu możemy Państwu zapewnić szkolenia na wysokim poziomie, w których uwzględniamy m.in. wszelkie aktualizacje prawne. Realizujemy szkolenie okresowe w Swarzędzu i pobliskich lokalizacjach. Oferujemy Państwu pełen pakiet szkoleń BHP, dlatego przeprowadzamy również szkolenia wstępne, m.in. szkolenie wstępne w Komornikach.

Szkolenie okresowe BHP pracownicy mogą odbyć w formie kursu, seminarium albo online (w postaci samokształcenia kierowanego). Częstotliwość realizacji szkoleń okresowych podlega przepisom i zależy przede wszystkim od rodzaju stanowiska, jakie obejmuje pracownik:

  • pracodawcy oraz inne osoby, które kierują pracownikami, zobowiązani są do powtarzania tego szkolenia minimum co 5 lat;
  • pracownicy inżynieryjno-techniczni, pracownicy służby BHP oraz osoby, które wykonują zadania służby BHP w miejscu pracy powinni brać udział w szkoleniu tego typu minimum co 5 lat;
  • pracownicy na stanowiskach robotniczych muszą uczestniczyć w szkoleniu minimum co 3 lata, a jeśli ich praca wiąże się ze szczególnie dużymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa i zdrowia – minimum co roku;
  • pracownicy administracyjno-biurowi i pozostali pracownicy, którzy nie zostali wymienieni wcześniej, a których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe, uciążliwe bądź niebezpieczne dla zdrowia albo towarzyszy jej odpowiedzialność w zakresie BHP, mają obowiązek wzięcia udziału w szkoleniu minimum raz na 6 lat.

Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej oferty szkoleń. Zachęcamy do kontaktu – w razie potrzeby wyjaśnimy wszelkie kwestie, które mogą budzić Państwa wątpliwości.