Szkolenie BHP w języku ukraińskim – Komorniki

Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom coraz większej grupy pracodawców, którzy zatrudniają uchodźców i organizujemy szkolenie BHP w języku ukraińskim w Komornikach. To nie jedyna lokalizacja, w której szkolimy w tym języku. Przeprowadzamy również szkolenie BHP dla Ukraińców w Tarnowie Podgórnym oraz innych pobliskich miejscowościach.

Warto podkreślić, że jedyną sytuacją, w której pracownik może być zwolniony z udziału w szkoleniu wstępnym BHP (przed podjęciem zatrudnienia) jest ta, gdy podejmuje on pracę na tym samym stanowisku, które obejmował dotąd u pracodawcy zaraz przed nawiązaniem z nim kolejnej umowy o pracę. Dotyczy to okoliczności, w których pracownik zawiera z pracodawcą kolejną umowę (np. na czas nieokreślony), jednak jego stanowisko i obowiązki nadal pozostają identyczne jak wcześniej.

W przypadku zwolnienia ze szkolenia okresowego pracownik musi zaś spełnić jeden z warunków:

  • musi dysponować aktualnym zaświadczeniem o realizacji w wymaganym okresie czasu szkolenia okresowego u innego pracodawcy;
  • musi przedstawić zaświadczenie o odbyciu szkolenia okresowego dla pracownika na stanowisku, które należy do innej grupy stanowisk, jednak jego program uwzględnia zakres tematyczny programu szkolenia okresowego na bieżącym stanowisku;
  • jest pracownikiem administracyjno-biurowym u pracodawcy, którego znaczną część działalności cechuje maksymalnie 3 kategoria ryzyka zawodowego (jest to m.in. działalność kulturowo-rozrywkowa czy finansowo-ubezpieczeniowa).

Nasze szkolenie BHP dla Ukraińców w Komornikach oraz innych miejscowościach jest godne polecenia przede wszystkim ze względu na zrozumiały oraz interesujący przekaz. Zależy nam na realnym wyposażeniu uczestników szkoleń w wiedzę oraz umiejętności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Szkolenie po ukraińsku w Komornikach

W ramach organizacji szkolenia po ukraińsku w Komornikach oraz w innych lokalizacjach dbamy o wszelkie formalności, które są kluczowe m.in. dla właściwego kształtowania środowiska pracy – zgodnie z przepisami i zasadami BHP.

Przygotowujemy również dokumentację w języku ukraińskim, m.in. kartę szkolenia wstępnego, instrukcje BHP do stanowisk pracy, instrukcje BHP dla określonych maszyn, urządzeń i prac, które wiążą się z występowaniem różnych zagrożeń. Wystawiamy zaświadczenia, które honoruje Państwowa Inspekcja Pracy.

Dodajmy, że jesteśmy również realizatorami szkolenia po rosyjsku w Komornikach.

Kiedy nawiążą Państwo z nami współpracę, zyskają Państwo pewność, że program szkolenia zostanie zrealizowany w sposób zrozumiały dla pracowników oraz będzie uzupełniony o odniesienia do realnych sytuacji dotyczących warunków pracy w ich branży.

Naszą firmę wyróżnia m.in. indywidualne podejście do klienta. Dlatego m.in. dopasowujemy ofertę szkoleń do zmian na polskim rynku pracy oraz stwarzamy pracownikom zza wschodniej granicy możliwość pełnego zrozumienia treści, które są kluczowe dla ich bezpieczeństwa w miejscu zatrudnienia. Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty.