Obsługa BHP firm

nauka bhp obsługi maszynKodeks pracy oraz rozporządzenia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy nakładają na pracodawcę obowiązek stworzenia zakładowej służby BHP. W zależności od dokładnej liczby pracowników może to zrobić poprzez działania własne, zatrudnienie BHP-owca na etacie lub powierzenie tych zadań specjalistom z firmy zewnętrznej.

Outsourcing usług BHP to przede wszystkim oferta dla pracodawców, którzy zatrudniają do 100 pracowników. Kiedy liczba pracowników jest większa – mają oni obowiązek utworzenia służby BHP w ramach etatu firmy. Pracodawca, który ma od 100 do 600 pracowników jest zobowiązany do stworzenia jedno lub wieloosobowej komórki albo do zatrudnienia w tej komórce w niepełnym wymiarze czasu pracownika służby BHP. Natomiast jeśli liczba pracowników przekracza 600, obowiązkiem pracodawcy jest zatrudnić w pełnym wymiarze czasu przynajmniej 1 pracownika służby BHP na każde 600 pracowników.

 

Co oferujemy w ramach obsługi BHP?

W ramach pakietu usług zapewniamy m.in.:

 • szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:
  • instruktaż dla pracowników nowo zatrudnionych,
  • szkolenia okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami oraz dla zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych i robotniczych,
  • szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy,
  • inne kwestie do uzgodnienia;
 • ocenę ryzyka zawodowego (oprócz zbioru ocen ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach – również ich przeglądy oraz aktualizacje);
 • opracowywanie instrukcji sprzętowych i stanowiskowych;
 • realizowanie audytów oraz pełną dokumentację audytową;
 • prowadzenie postępowań powypadkowych oraz rejestru wypadków przy pracy;
 • reprezentowanie firmy przed Państwową Inspekcją Pracy;
 • pomoc w doborze środków ochronnych i odzieży roboczej;
 • organizowanie zakładowego systemu pierwszej pomocy;
 • informowanie o zmianie przepisów i nowych wymaganiach dotyczących BHP;
 • wstępne badania środowiska pracy (oświetlenie, temperatura, hałas);
 • stały kontakt ze zleceniodawcą.

Działając jako zewnętrzna służba BHP, dopełniamy wszelkich czynności wymaganych przepisami od każdego pracodawcy. Dzięki temu mają Państwo pewność, że Państwa firma spełnia wszelkie procedury dotyczące BHP, a pracownicy wykonują swoje obowiązki w bezpiecznych warunkach.

 

Korzyści z zewnętrznej obsługi BHP dla pracodawcy

Przy organizacji służby BHP warto realnie ocenić własne zasoby, w tym możliwości kadrowe. Zlecenie obsługi BHP firmie zewnętrznej przynosi sporo korzyści. Poza zapewnieniem firmie profesjonalnego nadzoru i wsparcia w sytuacjach związanych z bezpieczeństwem pracowników, pracodawca obniża również swoje wydatki. Byłyby one zdecydowanie wyższe w przypadku utworzenia w firmie osobnego stanowiska ds. BHP. Obsługa BHP za pośrednictwem firmy zewnętrznej pozwala zatem zoptymalizować koszty i racjonalnie zaplanować budżet firmy.

Kiedy podejmą Państwo z nami współpracę – będziemy do Państwa stałej dyspozycji. Dodajmy, że specjalista BHP zatrudniony na etat może czasem przebywać na zwolnieniu lekarskim albo udać się na dłuższy urlop. W razie kontroli organów zewnętrznych będą mieć Państwo pewność, że cała procedura odbędzie się bez problemów i niespodzianek. Przestaną Państwo martwić się potencjalnymi karami, gdyż nie będzie przesłanek do ich wymierzania.

Zapraszamy do kontaktu – udzielimy szczegółowych informacji na temat całego pakietu naszych usług.