Szkolenie po rosyjsku – Komorniki

W naszej ofercie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy znajduje się szkolenie po rosyjsku w Komornikach. Kierujemy je do pracowników komunikujących się w tym języku, którzy nie znają naszego języka na tyle dobrze, aby ze zrozumieniem przyswoić treści szkolenia po polsku. Szkolenie BHP, które jest zrozumiałe dla uczestników, odnosi się do specyfiki ich branży oraz zawiera przykłady ilustrujące poruszane zagadnienia – to nasz priorytet. Z uwagi na coraz większą liczbę pracowników ze Wschodu, którzy podejmują pracę w naszym kraju (w tym w województwie wielkopolskim), organizujemy również szkolenie BHP w języku ukraińskim w Komornikach.

Organizujemy szkolenia dla różnych firm, wśród których dominują firmy produkcyjne. Osoby w nich zatrudnione w swoim środowisku pracy mają często do czynienia z czynnikami uciążliwymi, szkodliwymi, a nawet niebezpiecznymi. Są to czynniki, które oddziałują na organizm ludzki w miejscu pracy i mogą powodować różne konsekwencje zdrowotne. Czynniki uciążliwe (tzw. psychofizyczne – np. dźwiganie ciężkich towarów, obciążenia emocjonalne, stres w miejscu pracy) mogą obniżać sprawność fizyczną i psychiczną pracowników. Czynniki szkodliwe (np. hałas, promieniowanie elektromagnetyczne, drgania mechaniczne) mogą prowadzić do różnego rodzaju chorób zawodowych. Natomiast czynniki niebezpieczne (np. substancje chemiczne, biologiczne) mogą być przyczyną urazów oraz wypadków w pracy.

 

Szkolenia BHP po rosyjsku – zrozumiałe, konkretne i dostosowane do specyfiki branży

Zwiększone ryzyko kontaktu pracowników z czynnikami uciążliwymi, szkodliwymi oraz niebezpiecznymi oznacza dla pracodawcy szereg dodatkowych obowiązków. Jednym z nich jest np. pomiar stężeń tych czynników na stanowiskach pracy.

Na każdym pracowniku również spoczywa duża odpowiedzialność – przede wszystkim za zdrowie i życie własne oraz innych. Podczas naszych szkoleń kładziemy bardzo duży nacisk na ten aspekt. Oprócz ich realizacji w języku ojczystym pracowników ze Wschodu dbamy o ścisłe dopasowanie szkoleń do branży, w której podjęli zatrudnienie. Zarówno nasze szkolenie w języku rosyjskim, jak i np. szkolenie po ukraińsku w Swarzędzu oraz innych lokalizacjach poprzedzamy dokładną analizą środowiska pracy uczestników.

Z narażeniem na czynniki niebezpieczne – chemiczne wiąże się m.in. praca w zakładach fryzjerskich, firmach sprzątających, laboratoriach i fabrykach chemicznych, fabrykach i warsztatach samochodowych. Czynniki niebezpieczne – biologiczne mogą występować w fabrykach produkujących żywność, zakładach gospodarki odpadami, oczyszczalniach ścieków, w rolnictwie – np. w pracy opartej na kontaktach ze zwierzętami.

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty. Warto zaufać naszemu doświadczeniu i wiedzy na temat procedur BHP w różnych branżach.