Szkolenie BHP dla Ukraińców – Tarnowo Podgórne

Oprócz szkolenia w języku polskim organizujemy szkolenie BHP dla Ukraińców w Tarnowie Podgórnym. Jesteśmy firmą, która podąża za zmianami na rynku pracy i dostosowuje do nich swoją ofertę, w tym lokalizacje szkoleń. Przeprowadzimy dla Państwa również szkolenie po ukraińsku w Swarzędzu oraz pobliskich miejscowościach.

Podczas szkoleń dzielimy się swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu BHP. Ilustrujemy ministerialne zapisy przykładami z życia. Zwracamy szczególną uwagę na zagadnienie wypadków przy pracy. Nasi sąsiedzi zza wschodniej granicy podejmują zatrudnienie w różnych branżach, jednak branża produkcyjna stanowi jedną z dominujących. Dochodzi w niej do dużej liczby wypadków, których przyczyną często bywa czynnik ludzki – a dokładnie brak przestrzegania przepisów i zasad BHP albo przestrzeganie ich w niewystarczającym stopniu. Dodajmy, że są to nierzadko wypadki śmiertelne, np. w wyniku upadku z dużej wysokości. W efekcie wypadków przy pracy w branży produkcyjnej (i nie tylko) często dochodzi do trwałych urazów, np. w efekcie złamań kończyn czy złamań różnych odcinków kręgosłupa. Wiążą się one z niekorzystnymi konsekwencjami zdrowotnymi dla pracownika i zdarza się, że na stałe ograniczają jego sprawność.

 

Zapraszamy na szkolenia BHP po ukraińsku

W przypadku każdego szkolenia zależy nam zarówno na przekazaniu obowiązkowej wiedzy, jak i na edukacji pracowników w zakresie ich praw w ramach bezpieczeństwa i higieny pracy. Zachęcamy Państwa do podjęcia współpracy z naszą firmą. Realizujemy także szkolenie BHP w języku ukraińskim w Obornikach.

Warto podkreślić, że w sytuacji, gdy stan psychofizyczny pracownika utrudnia lub uniemożliwia bezpieczną pracę, która wymaga od niego szczególnej sprawności psychofizycznej, ma on prawo powstrzymać się od jej wykonywania. Musi jednak poinformować o tym przełożonego. Niedyspozycja fizyczna uniemożliwiająca wykonywanie takiej pracy skutkuje brakiem prawa do wynagrodzenia, jednak biorąc pod uwagę specyfikę prac, które wymagają szczególnej sprawności fizycznej, kwestie ochrony zdrowia i życia muszą być nadrzędne.

Do prac tego typu zaliczają się bowiem m.in.: prace wysokościowe na masztach, wieżach antenowych, mostach i wiaduktach, prace maszynistów – operatorów samojezdnych ciężkich maszyn torowych i kierowców drezyn motorowych, prace przy liniach napowietrznych niskich, średnich i wysokich napięć.

Zapraszamy do kontaktu – chętnie udzielimy Państwu informacji na temat szkoleń oraz innych usług z zakresu BHP, które oferujemy naszym klientom.