Szkolenie BHP w języku ukraińskim – Swarzędz

Realizujemy szkolenie BHP w języku ukraińskim w Swarzędzu. Przepisy nie określają, w jakim języku należy przeprowadzać szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, jednak ich treści muszą być zrozumiałe dla uczestników. Taką możliwość daje przede wszystkim ich język ojczysty. Przeważająca część naszych sąsiadów ze wschodu nie zna bowiem języka polskiego albo zna go dosyć słabo. Z tego powodu wzbogaciliśmy naszą ofertę szkoleń o szkolenia w języku ukraińskim. Tym bardziej, że kontrole Państwowej Inspekcji Pracy (oraz pozostałych organów nadzorujących poszczególne rodzaje branż) w firmach, które zatrudniają uchodźców, dowodzą, że stopień zrozumienia przepisów i zasad BHP przez pracowników jest ważnym elementem ich obserwacji.

Oprócz szkolenia BHP dla Ukraińców w Swarzędzu organizujemy także szkolenie BHP dla Ukraińców w Obornikach. Cieszy nas fakt, że coraz większa liczba pracodawców zdaje sobie sprawę z konieczności zrozumienia i przyswojenia przez pracownika przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Dzięki temu coraz bardziej umacnia się profilaktyka wypadków przy pracy i chorób zawodowych, a czasy organizacji szkoleń w języku polskim dla pracowników z Ukrainy odchodzą do przeszłości.

 

Szkolenie po ukraińsku w Swarzędzu

W ramach naszego szkolenia po ukraińsku w Swarzędzu zapewniamy zarówno materiały szkoleniowe, jak i wszelką niezbędną dokumentację w tym języku. Stanowi to spore ułatwienie dla pracownika, ale i dla pracodawcy, który musi dopełnić licznych formalności wynikających z zatrudniania uchodźców. Warto dodać, że oprócz zapewnienia pracownikom szkoleń BHP pracodawca jest zobowiązany do rozwijania spójnej polityki, która ma na celu ochronę pracowników przed wypadkami w pracy i chorobami zawodowymi. Musi ona uwzględniać organizację i warunki pracy, wpływ czynników środowiska pracy, kwestie techniczne oraz stosunki społeczne. Obowiązkiem pracodawcy jest również reagowanie na potrzeby pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Ma to szczególne znaczenie w przypadku warunków pracy, które po pewnym czasie mogą ulec jakimś zmianom.

Oprócz Swarzędza czy Obornik przeprowadzamy również szkolenie BHP dla Ukraińców w Tarnowie Podgórnym. Do każdego szkolenia podchodzimy indywidualnie, uwzględniając specyfikę i potrzeby danej grupy uczestników.

Zapraszamy do współpracy – nasze szkolenia BHP to gwarancja m.in. wyspecjalizowanej kadry, zrozumiałej komunikacji i konkurencyjnych cen.